Aanvullende normen

Aanvullende normen

In het programma Aanvullende Normen werken biologische melkveehouders en zuivelverwerkers samen aan het door ontwikkelen en borgen van de kwaliteit van biologische zuivel. De actuele versie van de Aanvullende Normen gelden naast de Europese wettelijke normen voor biologische zuivel. De Aanvullende Normen (AN) zijn ingedeeld in de volgende thema’s:

  1. Weidegang en dierenwelzijn;
  2. Diergezondheid;
  3. Voer;
  4. Uitstraling erf en bedrijf;
  5. Biodiversiteit;
  6. Presentatie naar de consument;
  7. Energie.

Controle

2019 was het opstartjaar en zijn intake-controles uitgevoerd door Qlip en de deelnemende zuivelorganisaties op de Aanvullende Normen bij zo’n 440 biologische melkveehouders. Vanaf 1 januari 2020 worden de controles gecombineerd met de controle van Qlip voor de programma’s KKM, Foqusplanet en Weidegang.

Vaststellen van de AN en de herstelacties per 1 januari 2020.

De Werkgroep AN heeft op basis van de praktijkervaringen van de controles in het opstartjaar 2019 een voorstel gemaakt voor de definitieve AN en de herstelacties. Deze zijn goedgekeurd door de Stuurgroep AN in oktober 2019. Deze AN, interpretaties en herstelacties worden formeel van kracht per 1 januari 2020. Enkele wijzigingen zijn aangebracht zoals het schrappen van ‘warmte terugwinning’ en ‘recyclen van plastic’ en het toestaan van het gebruik van kunstlicht naast daglicht.

Voor melkveehouders die op onderdelen niet voldeden of voldoen volgens de controle in 2019 kunnen contact opnemen met de eigen zuivelorganisatie om te bespreken wat de gevolgen zijn en hoe men kan voldoen.

Voor suggesties en vragen kan men een mail sturen naar : an@denatuurweide.nl. Of bel met Harrie Janssen 06-11455772 of Maurits Steverink 06 51986693 van de Werkgroep AN.

Veelgestelde vragen

In dit document vindt u de meest voorkomende vragen en antwoorden over de Aanvullende Normen (AN) voor de Biologische melkveehouderij.

Contactinformatie Aanvullende Normen

Voor vragen of opmerkingen over de aanvullende normen kunt u contact opnemen met de vertegenwoordiger van uw verwerker in de werkgroep. De werkgroep bestaat uit:

Pieter Boons                               Eko Holland
Wicher Hoeve                            Rouveen
Gerjo Koskamp                           Aurora
Frits van der Westerlaken       Vreugdenhil
Remco Aalbers                          Willig Kaasmakers
Hans Verduyn                             Royal Friesland Campina
Harrie Janssen                           De Natuurweide
Koen Veltman                             A-ware (agendalid)
Paul vanHengel                         Arla Foods (agendalid)
Andre van Houwelingen          Biokaas Kinderdijk (agendalid)
Edwin Crombags                       Weerribben (agendalid)
Germ Bruinsma                          Farmel (agendalid)