Beste Natuurweide leden,

De stikstofproblematiek houdt Nederland in z’n greep. De eerste (korte termijn) maatregelen zijn inmiddels aangekondigd en er zullen meerdere (lange termijn) maatregelen volgen.

Hoe dit voor de biologische melkveehouderij zal uitwerken is op dit moment niet bekend, al is de problematiek rond en in Natura 2000 gebieden nu al voelbaar aangezien er geen ontwikkelingsruimte meer is. Volgens verschillende leden die zich in deze situatie bevinden is dit zowel bij de vergunningverlening als bij de financiering (bij investeringen en/of verkoop) het geval. Er wordt hierbij geen verschil gemaakt tussen typen landbouwbedrijven. Een uiterst zorgelijke zaak, waar we zelf als biologische sector aandacht voor zullen moeten vragen.

We hoeven deze aandacht niet te verwachten van de nieuw gevormde landbouwcoalitie die, onder leiding van A. Dijkhuizen, naar buiten verkondigd voor de gehele landbouw te spreken. De biologische landbouw is hier niet bij aangesloten en gezien de handelwijze uit het recente verleden en de standpunten van deze coalitie, kan hier ook geen sprake van zijn.

Wij vormen onze eigen biologische coalitie en proberen hierbij verbindingen te leggen met organisaties die ons hierin steunen en/of adviseren.
Ook spreken wij met politieke partijen en proberen bij LNV de positie van de biologische melkveehouderij bespreekbaar te maken. Een moeilijke klus, aangezien het achterliggende doel van het huidige kabinet niet op de landbouw gericht lijkt te zijn, laat staan gericht op de biologische landbouw.

De bijgevoegde brief (149 KB), met onze inbreng, is inmiddels vanuit het Biohuis richting zowel de Tweede Kamer Commissie als de verschillende Provinciale Staten verstuurd om de ernst van de situatie voor de biologische landbouw nog maar eens goed zichtbaar te maken en ondersteunt ons mogelijk in de verdere lobby.

Morgen (dinsdag 19 nov) hoop ik velen van jullie te zien en bij te praten tijdens de Algemene Leden vergadering in Heerde.

Sybrand Bouma