Nieuws voor boeren


Category

Stikstofonderzoek

Stikstofonderzoek

Zoals we in de vorige nieuwsbrief al hebben vermeld, zijn wij samen met andere biologische sectoren vanuit het Biohuis in het stikstofdossier nog steeds in gesprek met ambtenaren en politici. (meer…)

Durk Oosterhof 30 april 2020
Kamerbrief voortgang stikstofproblematiek

Kamerbrief voortgang stikstofproblematiek

De brief die Minister Schouten afgelopen vrijdag richting Kamer heeft gestuurd is voor een groot deel een herhaling van zetten, met hier en daar een concretisering. Het doet weer genoeg stof opwaaien vanuit zowel de (gangbare) landbouw als de natuurhoek. (meer…)

Durk Oosterhof 30 april 2020
Excretienormen stikstof biologisch melkvee

Excretienormen stikstof biologisch melkvee

Vorig jaar, midden in de zomer, werden we verrast door een internetconsultatie over de nieuwe excretienormen. Over de manier waarop en het tijdstip is bij LNV het nodige gezegd. (meer…)

Durk Oosterhof 30 april 2020
Stimuleren natuurlijke middelen in de biologische veehouderij

Stimuleren natuurlijke middelen in de biologische veehouderij

De regelgeving rondom natuurlijke middelen in de biologische veehouderij zit ingewikkeld in elkaar.  Hierdoor hebben veehouders en dierenartsen moeite met het beoordelen of een natuurlijk middel gebruikt mag worden of niet. (meer…)

Durk Oosterhof 30 april 2020
Techniek in vruchtbaarheid

Techniek in vruchtbaarheid

“Brussel’ trekt voorstel voor verbod op klonen van landbouwdieren in”. Deze kop was deze maand…

Durk Oosterhof 28 februari 2020
Voortgang stikstof

Voortgang stikstof

Zoals iedereen in een onlangs verschenen nieuwsbrief van het Biohuis al heeft kunnen lezen,…

Durk Oosterhof 28 februari 2020
Bio wil af van negativiteit

Bio wil af van negativiteit

“De meeste biologische melkveehouders willen weer met een positieve blik vooruit”, zegt  Sybrand Bouma in het interview dat hij met Boerderij had.

Ik ben Bio 26 november 2019
Biologisch als oplossing

Biologisch als oplossing

De stikstofproblematiek houdt Nederland in z’n greep. De eerste (korte termijn) maatregelen zijn inmiddels aangekondigd en er zullen meerdere (lange termijn) maatregelen volgen.

Ik ben Bio 17 november 2019
Open brief aan Minister Schouten door Kees Water

Open brief aan Minister Schouten door Kees Water

De problematiek rond de stikstof houdt ons allen enorm bezig. Je zou juist zeggen dat dit geen problematiek voor de biologische melkveehouderij zou moeten zijn, aangezien wij niet een onderdeel zijn van het probleem maar eerder een onderdeel van de oplossing.

Ik ben Bio 5 november 2019
Uitnodiging voor de ledenvergadering van de Natuurweide

Uitnodiging voor de ledenvergadering van de Natuurweide

Op dinsdag 19 november 2019 vindt de najaarsvergadering van de Natuurweide plaats in de Keet van Heerde van 10.30 tot 15.00 uur. Graag nodigen we onze leden uit om hierbij aanwezig te zijn.

Ik ben Bio 5 november 2019
De Beuk erin!!

De Beuk erin!!

Graag willen wij via deze weg een initiatief onder de aandacht brengen dat spontaan is ontstaan tijdens een buitenlandse (studie)reis van biologische boeren. De initiatiefgroep geeft hiermee de biologische landbouw een zeer positieve uitstraling. We kunnen dan ook niet anders zeggen: Initiatiefgroep “De Beuk erin!!”.

Ik ben Bio 4 november 2019
Bestuursvergaderingen

Bestuursvergaderingen

Ter informatie: Voor 2019 staan er nog twee bestuursvergaderingen gepland. Voor eventuele inbreng (bijvoorbeeld ingekomen stukken) staan wij altijd open. Geplande data zijn 11 november en 16 december.

Ik ben Bio 4 november 2019
Organogram

Organogram

Zoals eerder al in een nieuwsbrief is vermeld maar ook is toegezegd in onze voorjaarsledenvergadering is hierbij nogmaals de organisatiestructuur van Biohuis/Bionext toegevoegd.

Ik ben Bio 3 november 2019
Opheffing Taskforce Ammoniak

Opheffing Taskforce Ammoniak

Als de fosfaatperikelen ons iets hebben geleerd, is het wel dat wij als Natuurweide actief mee moeten praten op plekken waar zaken beïnvloed kunnen worden. Het is dan ook niet voor niets dat we via het Biohuis deelnemer waren aan de Taskforce Ammoniak welke door ZuivelNL werd gearrangeerd.

Ik ben Bio 26 oktober 2019
Uitnodiging regiobijeenkomsten Aanvullende Normen biologische Zuivel

Uitnodiging regiobijeenkomsten Aanvullende Normen biologische Zuivel

Eindelijk is het dan zo ver dat we van start gaan met de uitvoering van het programma Aanvullende Normen (AN) voor biologische zuivel.

Ik ben Bio 21 oktober 2019
Skal

Skal

Zoals bekend is SKAL bezig met het oprichten van een Advies Raad. Een ieder met een SKAL licentie kon solliciteren om een plaats binnen deze Advies Raad te bemachtigen. Vanuit de Natuurweide hebben meerdere bestuursleden zich aangemeld. Hierbij hopen we, met gerichte advisering, enige sturing te kunnen geven aan onze controleorganisatie.

Ik ben Bio 11 oktober 2019