Kamerbrief voortgang stikstofproblematiek


Durk Oosterhof - 30 april 2020 - 0 comments

De brief die Minister Schouten afgelopen vrijdag richting Kamer heeft gestuurd is voor een groot deel een herhaling van zetten, met hier en daar een concretisering. Het doet weer genoeg stof opwaaien vanuit zowel de (gangbare) landbouw als de natuurhoek.
Vanuit de biologische landbouw zien we zo langzamerhand dat ons harde werken wordt beloond. De Minister schrijft o.a.: “Veel boeren werken door middel van een integrale bedrijfsvoering al aan het verlagen van de stikstofdepositie, bijvoorbeeld in de biologische sector. Daarom wil ik in aanvulling op de maatregelen in deze brief ook met de sector de mogelijkheden onderzoeken voor een systeem van input- en outputsturing, waarbij boeren worden gestimuleerd in samenhang met de andere opgaven de stikstofdepositie te verminderen.” De biologische landbouw wordt hiermee voor de eerste keer benoemd. Wij zien hierin herkenning van ons pleidooi, waarin we als biologische landbouw als systeem benaderd willen worden i.p.v. afgerekend te worden op losse onderdelen.

Omdat in de brief ook weer een stapje is gezet in het verder concretiseren van de gebiedsinrichting, met daarbij zelfs de mogelijkheid van uitkoop door externe partijen, herhalen we bij deze nogmaals de oproep uit de vorige nieuwsbrief: “Zit je in of om (maakt niet uit hoe ver weg) een N2000 gebied en valt er iets aan je biologisch bedrijf qua inrichting, verkaveling of hoeveelheid land t.o.v. de dieren te verbeteren (denk zo mogelijk ook aan eigen krachtvoerachtige teelt), maak dit dan kenbaar bij je Provincie. Dan kan de verbetering van de biologische kringloop in het gebied, maar ook een uitbreiding van het areaal (ook door nieuwe omschakelaars) worden meegenomen in de gebiedsvisies. Door veelvuldig het biologisch geluid bij de Provincies te laten horen, komt dit geluid ook via die weg terug in Den Haag en kan worden gezocht naar (financiële) mogelijkheden.”

In de brief van de Minister wordt het lukraak opkopen van melkveebedrijven getracht te structureren waarbij de afstand van een N2000 gebied minder van belang is. Hieruit blijkt maar weer dat er overal mogelijkheden kunnen ontstaan. Niet alleen voor uitkoop, maar zeker ook voor het verbeteren van biologische bedrijfsvoeringen.