De Natuurweide

De Natuurweide

De Natuurweide is de vereniging van biologische melkveehouders in Nederland. Het doel van De Natuurweide is het behartigen van de belangen van biologisch melkveehouders. Iedereen kan lid worden van de Natuurweide. Er zijn verschillende mogelijkheden om lid te worden (bedrijfsleden, informatieleden en bedrijven in omschakeling).

Onze speerpunten:

  1. Belangenbehartiging voor de biologische melkveehouders in NL
  2. Contacten met overheid en NGO’s onderhouden en uitbouwen
  3. Aanvullende normen borgen binnen Nederland
  4. Initiëren van onderzoek
  5. Promotie van Bio-zuivel naar consumenten
  6. Sterkere verbinding met de burger en maatschappij ontwikkelen
  7. Met IFOAM Europese regelgeving vormgeven
  8. Verbindingen leggen door de gehele keten

De Natuurweide

De Natuurweide is de vereniging van biologische melkveehouders in Nederland. Het doel van De Natuurweide is het behartigen van de belangen van biologisch melkveehouders. Iedereen kan lid worden van de Natuurweide. Er zijn verschillende mogelijkheden om lid te worden (bedrijfsleden, informatieleden en bedrijven in omschakeling).

Onze speerpunten:

  1. Belangenbehartiging voor de biologische melkveehouders in NL
  2. Contacten met overheid en NGO’s onderhouden en uitbouwen
  3. Aanvullende normen borgen binnen Nederland
  4. Initiëren van onderzoek
  5. Promotie van Bio-zuivel naar consumenten
  6. Sterkere verbinding met de burger en maatschappij ontwikkelen
  7. Met IFOAM Europese regelgeving vormgeven
  8. Verbindingen leggen door de gehele keten