De problematiek rond de stikstof houdt ons allen enorm bezig. Je zou juist zeggen dat dit geen problematiek voor de biologische melkveehouderij zou moeten zijn, aangezien wij niet een onderdeel zijn van het probleem maar eerder een onderdeel van de oplossing.

Echter alle ontwikkelingen zowel vanuit het kabinet, de coalitie, LNV, de Provincies, maar ook de ontwikkelingen rond de agrarische coalitievorming baardt ons ontzettend veel zorgen. Zorgen omdat we, ondanks dat we van te voren de vaste Kamercommissie hebben gewaarschuwd, toch weer worden meegezogen in generieke en met name technische maatregelen.

Wij proberen op dit moment er alles aan te doen om de kaders, zoals die in Den Haag worden gesteld, rekening te laten houden met de biologische melkveehouderij. Door de ontstane situatie in de agrarische belangenbehartiging zijn we als biologische sector op dit moment op ons zelf aangewezen en proberen we vanuit de biologische gezamenlijkheid (met het Biohuis) zaken te verwezenlijken.

We merken dat velen onder ons dit gezamenlijke biologische belang voelen en zijn dan ook blij dat meerdere mensen vanuit de biologische landbouw een steentje bijdragen. Communicatie over en weer is hierbij van belang, zodat ook wij weten wat individuele personen (kunnen/willen) doen en dat we mensen eventueel van inbreng kunnen voorzien.

Een open brief aan Minister Schouten (100 KB) door Kees Water is hier een voorbeeld van en willen wij ook graag via deze weg met een ieder delen.