Beste leden van de Natuurweide,

Als de fosfaatperikelen ons iets hebben geleerd, is het wel dat wij als Natuurweide actief mee moeten praten op plekken waar zaken beïnvloed kunnen worden. Het is dan ook niet voor niets dat we via het Biohuis deelnemer waren aan de Taskforce Ammoniak welke door ZuivelNL werd gearrangeerd.

Het gezamenlijke belang van de gehele Nederlandse landbouw staat in de ammoniakdiscussie op het spel. Het is daarbij goed om binnen dit collectieve belang de belangen van de biologische melkveehouderij te onderstrepen. De biologische melkveehouderij heeft ook iets te onderstrepen. We zijn geen onderdeel van het probleem, maar een onderdeel van de oplossing en vormen door integraal management een hele belangrijke tegenhanger van de zogenaamde technische maatregelingen.

Binnen de Taskforce Ammoniak hadden wij dan ook een rol, die we serieus hebben opgepakt en welke door de andere partijen ook serieus werd geaccepteerd.

De Taskforce Ammoniak is gisteren echter opgeheven. De reden hiervoor is o.a. in een persbericht(122 KB) duidelijk gemaakt: “Door de vandaag ontstane onrust onder melkveehouders over een mogelijke alternatieve aanpak voor de stikstofproblematiek heeft een aantal partijen zich teruggetrokken uit de Taskforce. Deze Taskforce was opgericht om voor de zuivel met een alternatieve aanpak te komen voor de stikstofproblematiek. Daarmee is het draagvlak voor de Taskforce weggevallen en is de Taskforce opgeheven. Hiermee is het overleg in de zuivel over ammoniak en stikstof beëindigd.

De Taskforce was één van de manieren om ons als biologische melkveehouderij binnen de stikstofdiscussie te profileren. Wij betreuren zowel dat deze is opgeheven als de wijze waarop zich dit gisteren heeft afgespeeld. De uitkomst is ons inziens niet in het belang van de Nederlandse melkveehouderijsector en zeker niet in het belang van de biologische melkveehouderij.

Wij zullen de biologische inbreng voor dit onderwerp voortzetten.

Sybrand Bouma
Voorzitter De Natuurweide
06-37456832