Reactie van Natuurweide in consultatieronde Wet Stikstofreductie


Durk Oosterhof - 12 juni 2020 - 0 comments

Het bestuur van de Natuurweide heeft een zienswijze ingediend bij de consultatieronde voor de Wet stikstofreductie en natuurverbetering. Bekijk hier de reactie van de Natuurweide.