Stikstofonderzoek


Durk Oosterhof - 30 april 2020 - 0 comments

Zoals we in de vorige nieuwsbrief al hebben vermeld, zijn wij samen met andere biologische sectoren vanuit het Biohuis in het stikstofdossier nog steeds in gesprek met ambtenaren en politici.

Onze belangrijkste boodschap: de biologische regelgeving en praktijk zijn op veel punten anders en erken dat in het stikstofbeleid. Laat biologische bedrijven niet de dupe worden, maar zorg juist voor een doordacht gebiedsgericht beleid rondom kwetsbare natuur, waarin biologische bedrijven een belangrijke rol spelen. Kijk daarbij naar de positieve aspecten van de biologische werkwijze die van groot belang zijn voor gezonde natuurgebieden, zoals het niet gebruiken van kunstmest en chemische middelen. Erken en benoem de bijdrage die biologische landbouw kan leveren. Een eerste resultaat van deze gesprekken is dat LNV ons onderzoek, om de bijdrage van biologische bedrijven aan het verminderen van het stikstofprobleem te concretiseren, gaat betalen. Dit onderzoek gaat op korte termijn van start en wordt uitgevoerd door de WUR. Wij als Biohuis/Natuurweide zijn nauw betrokken bij de uitvoering, zoals wij ook zelf de onderzoeksvraag mee hebben geformuleerd en de betrokken onderzoekers/specialisten hebben gekozen.