Stimuleren natuurlijke middelen in de biologische veehouderij


Durk Oosterhof - 30 april 2020 - 0 comments

De regelgeving rondom natuurlijke middelen in de biologische veehouderij zit ingewikkeld in elkaar.  Hierdoor hebben veehouders en dierenartsen moeite met het beoordelen of een natuurlijk middel gebruikt mag worden of niet. Ook is het lang niet altijd duidelijk welke middelen effectief zijn. Het gebruik van synthetische diergeneesmiddelen of anti-parasitaire middelen is (na toestemming van de dierenarts) qua toelating feitelijk makkelijker, maar minder gewenst vanuit biologisch oogpunt. Natuurlijke middelen kunnen helpen om het gezonde dier te versterken en ziekte te voorkomen of kunnen een afwerend effect hebben op parasieten. Daarom willen we het gebruik daarvan juist stimuleren door enerzijds makkelijker te kunnen beoordelen of het gebruikt mag worden in de (biologische) veehouderij en anderzijds kennis en ervaring over de toepassing en het effect ervan te verspreiden.

Samen met Platform Natuurlijke Veehouderij, een aantal dierenartspraktijken, Skal, Maria Groot (van WFSR en de stalboekjes) en drie sectorverenigingen (Groene Geit, De Natuurweide en BPV) gaat Bionext aan de slag om een duidelijk overzicht te maken van toegestane en werkzame natuurlijke middelen en zo het gebruik van natuurlijke middelen te stimuleren.

Bionext zal eerst inventariseren bij biologische veehouders welke natuurlijke middelen momenteel al succesvol worden toegepast.   Ook onder de Natuurweideleden zal binnenkort een enquête worden verspreid waarmee ook jij een belangrijke bijdrage kunt leveren aan dit project. De resultaten van de enquête zullen beoordeeld worden door experts en gebundeld worden in een brochure (of eventueel gecombineerd worden met het stalboekje). Vragen over dit project? Mail het secretariaat van de Natuurweide via secretariaat@denatuurweide.nl