Techniek in vruchtbaarheid


Durk Oosterhof - 28 februari 2020 - 0 comments

“Brussel’ trekt voorstel voor verbod op klonen van landbouwdieren in”. Deze kop was deze maand te lezen in de verschillende vakbladen. Wat heeft dit voor consequenties voor de biologische sector. En “wat vinden we ervan” als sector?

Via een werkgroep wil het bestuur een standpunt bepalen m.b.t. de verschillende vruchtbaarheidstechnieken die er zijn. Via gesprekken met deskundigen (door de werkgroep te selecteren) zal er een advies worden opgesteld voor het bestuur.

Werkgroep in oprichting

De werkgroep, die opgericht wordt voor dit specifieke onderwerp, zal bestaan uit 4 personen. En wordt aangevuld met een bestuurslid van de Natuurweide voor het leiden en notuleren van de bijeenkomsten. De werkgroep komt 3 keer bij elkaar bij de familie Kool in Hei- en Boeicop. Wanneer u interesse heeft om plaats te nemen in deze werkgroep kunt u een mail sturen naar secretaris@natuurweide.nl. Mochten er teveel mensen zich melden voor de werkgroep, dan zal geloot worden uit de aanmeldingen.