Op dinsdag 19 november 2019 vindt de najaarsvergadering van de Natuurweide (99 KB) plaats in de Keet van Heerde van 10.30 tot 15.00 uur. Graag nodigen we onze leden uit om hierbij aanwezig te zijn.

Er speelt op dit moment veel en we hebben als bestuur vele zaken bij de hand en in gang gezet. We willen hier zo veel mogelijk leden in meenemen en met jullie van gedachten wisselen om daarbij tot de juiste keuzes te kunnen komen.
Om goed bij de huidige actualiteit aan te sluiten hebben we als gastspreker Johan Vollenbroek van MOB uitgenodigd, die bekend werd door de procedures van zijn organisatie tegen de PAS. Hij geeft ons zijn visie op de huidige stikstofcrisis en betrekt daarbij zijn kijk op de biologische (melk)veehouderij. Zowel de agenda en de daarbij behorende bijlagen zijn toegevoegd.

Speciaal aandacht voor de vacature Secretaris (608 KB) en andere mogelijk passende functies die binnen de Natuurweide vervuld kunnen worden.
Deze uitnodiging en de bijbehorende bijlagen ontvangt u ook via de post.