Zó lost biologische melk de stikstofcrisis op


Tessa Eeftink - 11 mei 2020 - 0 comments

Zó lost biologische melk de stikstofcrisis op

Door de corona-maatregelen merken we dat velen bewuster met voeding bezig zijn. Dat is een positieve bijkomstigheid in een nare tijd! Voor corona in Nederland het nieuws domineerde, was de stikstofcrisis dominant in het nieuws. Daarvoor de klimaatopgave. Wat heeft dit alles nu met biologische zuivel te maken? Best veel eigenlijk. Als de hele landbouw biologisch zou worden, was een belangrijk deel van het klimaatprobleem opgelost.

 

Reductie aan broeikasgassen

Omdat in de biologische landbouw geen kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen worden gebruikt, brengt dit al een enorme reductie aan broeikasgassen met zich mee. Als je naar het hele systeem kijkt, dan is er nog meer reductie te halen met biologische landbouw en heel veel winst op het gebied van natuur en biodiversiteit. Als rondom de stikstofgevoelige natuurgebieden geïnvesteerd zou worden in biologische landbouw, zou een groot deel van het stikstofprobleem opgelost zijn. Misschien weten ze het in Nederland nog niet maar de Europese Unie (die de wet maakt voor biologische landbouw voor heel Europa) schrijft in de wet dat biologische landbouw bijdraagt aan de milieu-, klimaat-, en natuurdoelstellingen van de Unie. Met name de regelingen die zorgen voor schoon water, schone lucht, een gezonde flora en fauna en een gezonde bodem. Precies wat de kwetsbare natuur nodig heeft. De biologische landbouw is, als enige systeem, in Europese en Nederlandse wetgeving van producent tot consument volledig wettelijk geborgd. En dat is fijn, want dan weet je als consument dat het goed geregeld is.

 

De consument aan zet!

De horeca is zich hier ook van bewust en daarom een belangrijke afnemer van bv. biologische zuivel van de ca. 450 biologische melkveehouders in Nederland. Nu door alle maatregelen rond corona de horeca weinig tot niets meer kan afnemen ontstaat er geheel onverwachts wat te veel biologische melk. Wat zou het mooi zijn als de bewuste consument het klimaat kan helpen, de stikstofcrisis (die nog steeds niet is opgelost) in beweging kan krijgen en daarmee zichzelf van lekkere, gezonde producten zonder onnatuurlijke toevoegingen en een goede behandeling van de dieren voorziet. Door op het biologisch keurmerk (het groene blaadje) te letten ondersteunt de bewuste consument met die aankoop de biologische melkveehouderij tijdens de corona maatregelen!

 

Bewust kiezen voor biologisch

Maar wat betekent biologisch nou precies? Biologisch staat voor de manier van voedselproductie die uitgaat van een gezond en duurzaam evenwicht tussen mens, dier en milieu. Kies je voor biologisch dan draag je actief en positief bij aan een betere wereld. En daar mag je best trots op zijn! #ikbenbio.

 

Sybrand Bouma,
Voorzitter van De Natuurweide en ik ben bio.

 

De Natuurweide is de vereniging van biologische melkveehouders in Nederland.
ik ben bio. is een community die biologische landbouw en voeding bevordert.

 

Foto door: K. van Wijk